skip to Main Content

Údaje o obchodnom partnerovi

Číslo obchodného partnera

Meno obchodného partnera *

E-mailová adresa obchodného partnera*

Predbežné informácie

je aktuálna (aj zmluvy, pre ktoré sa prestalo platiť poistné, sa považujú za aktuálne)
je vypovedaná/prebehlo spätné odkúpenie
je vinkulovaná
v rámci zmluvy boli vyplatené čiastočné čerpania
v rámci zmluvy boli uhradené dodatočné platby

Údaje o klientovi

Vaše meno*

Vaše priezvisko*

Váš dátum narodenia*

Miesto narodenia*

Vaša adresa* (Ulica, č. d.)

PSČ*

Mesto*

Štát *

Kont. údaje

Telefonicky dostupný na tel. čísle*

Váš E-mail*

Bankové spojenie

IBAN*

BIC-SWIFT kód*

Informácie k poisteniu

Poisťovňa*

Číslo poistky

Zmluva uzatvorená

Od

Do

Poistné

Prosím zadajte Vaše zaplatené poistné za celé obdobie

Zaplatené poistné (celkovo v €)

Zaistenie

Životné poistenie bolo pre nasledovný bankový inštitút (číslo úverovej zmluvy)

bankový inštitút

číslo úverovej zmluvy

vinkulované
odstúpené
dané do zástavy

Odkupná hodnota/Suma určená k vyplateniu

Odkupná hodnota (celkovo v €)

Odkupná hodnota k

ODKUPNÁ HODNOTA/SUMA URČENÁ K VYPLATENIU

V PRÍPADE UŽ VYPOVEDANÝCH/UKONČENÝCH ZMLÚV

Suma v €

dňa

Prämienfreistellung

von

bis

in Monaten

ČIASTOČNÉ VYPLATENIE

a. v eurách

dňa

b. v eurách

dňa

c. v eurách

dňa

d. v eurách

dňa

MIMORIADNE PLATBY

a. v eurách

dňa

b. v eurách

dňa

c. v eurách

dňa

Prehľad platieb poistného

Poistné 2004

Poistné 2005

Poistné 2006

Poistné 2007

Poistné 2008

Poistné 2009

Poistné 2010

Poistné 2011

Poistné 2012

Poistné 2013

Poistné 2014

Poistné 2015

Poistné 2016

Poistné 2017

Poistné 2018

Podklady

Potrebné podklady k poistnej zmluve (vrátane zadných stránok)

Prosím použite tlačidlo „Prehľadávať“ a nahrajte Vaše dokumenty

*
Návrh poistnej zmluvy vrátane poučenia o odstúpení od zmluvy (Informácie pre spotrebiteľa)

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

*
Poistná zmluva poučenia o odstúpení od zmluvy

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

*
Potvrdenie všetkých zaplatených úhrad poistného (suma platieb, z poisťovne alebo na základe výpisov z účtu)

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

*
Aktuálna odkupná hodnota resp. hodnota depozitu (poistenia)

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

*
Potvrdenie o aktuálnej/vyplatenej odkupnej hodnoty/vyplatená suma

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

*
Prípadné čiastočné čerpanie resp. dodatočné platby (z poisťovne alebo na základe výpisov z účtu)

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

*
Záväzné vyhlásenie zákazníka (v prípade chýbajúcich potvrdení z poisťovne/výpisov z účtu)

Maximale Größe: 4 MB. Erlaubt sind .pdf .jpg und .png Daten

OČAKÁVANÝ PRIDANÝ FINANČNÝ PROFIT

Očakávaný pridaný finančný profit € (bez záruky)

Podpis

Back To Top