skip to Main Content

Peniaze späť z Vašej životnej poistky!

LVA 24

má za cieľ podporiť Vás pri uplatňovaní Vašich práv a je spoľahlivým partnerom v rôznych oblastiach procesného financovania.

Úspešne

Naše čísla neklamú! Ako vyplýva

z nižšie uvedených faktov, môžete mať

z našich úspechov prospech aj Vy.

Kompetentne

LVA24 je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti procesného financovania so stovkami vyškolených poradcov, ktorí Vám poskytnú kompetentné služby priamo vo Vašom regióne.

Trvalé pôsobenie

LVA24 preberie po dôkladnom preskúmaní daného prípadu za spotrebiteľa všetky procesné náklady – vrátane nákladov na právnikov, súdy, posudky a prípadné náklady protistrany.

0
spokojných zákazníkov
0
zažalovaných prípadov
0
Ø suma vrátených peňazí
KONTROLA PODKLADOV

Naši odborníci overia na základe kompletne predložených podkladov, či je možné v jednotlivých prípadoch spätné zrušenie poistenia (zrušenie od počiatku).

PRESKÚMANIE PRÁVA

Spolupracujeme so skúsenými právnikmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti poistného práva a vedenia súdnych procesov.

ANULOVANIE ZMLUVY

V prípade spätného zrušenia poistnej zmluvy (zrušenie poistnej zmluvy od počiatku) dostanete späť zaplatené poistné.

PODANIE ŽALOBY

Žaloby podávame vždy na naše náklady. Klient neplatí nič až do úspešného konca súdneho sporu.

ZÍSKAJTE PENIAZE SPÄŤ

Po úspešnom spätnom zrušení zmluvy (zrušení od počiatku / anulovaní) dostanete vyplatený Váš pridaný finančný profit – zaplatené poistné (zvýšené o prípadné úroky, po odpočítaní prípadných zrážok a odkupnej hodnoty, ak Vám už bola vyplatená).

*) V prípade úspechu si LVA24 ponechá 35% z pridaného finančného profitu klienta.

PROCESNÉ SPOLOČENSTVO tzv. "HROMADNÉ ŽALOBY"

Na základe úspešne vysúdenej vzorovej žaloby následne uplatňujme nároky ďalších klientov aj prostredníctvom hromadných žalôb.

Kalkulačka pre výpočet sumy vráteného plnenia

Koľko by som v prípade odstúpenia od zmluvy dostal späť zo svojho poistenia?

Back To Top