skip to Main Content

Peniaze späť z vašej životnej poistky!

LVA 24

má za cieľ podporiť Vás pri uplatňovaní Vašich práv a je spoľahlivým partnerom v rôznych oblastiach procesného financovania.

Úspešne

Naše čísla neklamú! Ako vyplýva

z nižšie uvedených faktov, môžete mať

z našich úspechov prospech aj Vy.

Kompetentne

LVA24 je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti procesného financovania so stovkami vyškolených poradcov, ktorí Vám poskytnú kompetentné služby priamo vo Vašom regióne.

Trvalé pôsobenie

LVA24 preberie, po dôkladnom preskúmaní daného prípadu za spotrebiteľa všetky procesné náklady – vrátane nákladov na právnikov, súdy, posudky a prípadné náklady protistrany.

0
spokojných zákazníkov
0
zažalovaných prípadov
0
Ø suma vrátených peňazí
Kontrola podkladov

Naši experti overia na základe kompletne predložených podkladov, či je možné v jednotlivých prípadoch spätné zrušenie poistenia.

Kontrola práva

Spolupracujeme so skúsenými právnikmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti poistného práva a vedenia súdnych sporov.

Spätné zrušenie

V prípade zrušenia sa Vaša zmluva o životnom poistení od začiatku anuluje a Vy dostanete späť poistné, ktoré ste zaplatili, plus prípadné úroky, s odpočítaním prípadných nákladov.

Vzorová žaloba

Pod vzorovou žalobou rozumieme, že daný prípad je žalovaný a súdený. A to na naše náklady!

Získajte peniaze späť

Po úspešnej realizácii spätného zrušenia poistenia dostanete vyplatenú navyše svoju pridanú hodnotu * (zaplatené poistné vrátane prípadných úrokov mínus odkupná hodnota/hodnota vkladu/prípadné náklady).

* V prípade úspechu si ponecháme len 35% získu.

Hromadná žaloba

Na základe vysúdenej vzorovej žaloby budú všetky prípady, ktoré sme priradili k hromadnej žalobe na súdne konanie, pre Vás presadené.

Kalkulačka pre výpočet sumy vráteného plnenia

Koľko by som v prípade odstúpenia od zmluvy dostal späť zo svojho poistenia?

Back To Top