skip to Main Content

Договори, сключени през кой период от време могат да бъдат приети?

Ние приемаме за проверка казуси, при които договорите са сключени между 1.01.2007г. и 31.12.2015г.

Има ли минимална стойност на щетите, под която не се приемат казуси?

Да, под стойност на щета по-малка от 1000 лв. не приемаме казуса. Причината е, че в подобен случай  разходите не са пропорционални на потенциалната възвръщаемост.

Кои договори се приемат за проверка?

По принцип всяка инвестиционна застраховка „Живот“ със спестовен характер, следователно с изключение на рисковите застраховки. Ако имате съмнения, свържете се с нашата гореща линия на тел. номер 0883 74 74 44 или 02/444 44 14.

Как да изчисля добавената стойност /щетата си?

Hашите експерти на място са обучени да изчисляват щетата. При въпроси, просто „поръчайте“ през интернет страницата ни консултант, който да ви посети на място.

Какво получавам в случай на успех?

След една напълно успешна обратна регулация ви се изплащат 65% от добавената стойност. Както виждате, можете само да спечелите. Ние, LVA24 получаваме 35% и поемаме пълния финансов риск и риска за воденето на съдебното дело.

Какви документи трябва да представя?

По принцип е валидна поговорката „Колкото повече, толкова по-добре“. За да се обработят документите безплатно, имаме нужда от заявление, полица, общи условия на застраховане, доказателство за размера на внесените застрахователни премии, както и от актуална откупна стойност или при прекратени договори от размера на изплатената откупна стойност.

Колко време ще продължи процесът?

Категоричен отговор на този въпрос не е възможен, защото това зависи главно от решенията на съдилищата. Процесите могат да се разглеждат на повече инстанции и по този начин да отнемат много време. Нашето очакване обаче е около 2 години след завеждането на иска в съда.

Мога ли да направя обратна регулация на застраховка „Живот“, която служи за обезпечение на кредит?

Да, споразумението с банката – кредитор се предоставя предварително от нашите адвокати. Точно тези продукти имат често голяма добавена стойност!

Мога ли да направя обратна регулация на застраховки „Живот“, които вече са прекратени или са безпремийни?

Това е без значение за делото. Потенциалната добавена стойност е свързана с погрешната информация за правото на отказ и няма нищо общо с актуалния статус на договора.

Мога ли да разговарям с консултант или лично да получа информация?

Като лидер на българския пазар ние покриваме цялата страна и предлагаме индивидуална консултация.

Какво означава Дело-образец?

Дело-образец означава, че се завежда дело и постановява съдебно решение от компетентния съд. И всичко това, разбира се, за наша сметка!

Какво означава събирателно дело?

Въз основа на съдебните решения при делата-образци се обработват всички казуси заедно, които спадат към събирателното дело.

Може ли случаят ми да бъде отхвърлен?

Да, в редки случаи това е възможно. Например, ако не е надхвърлена долната граница за добавена стойност от 1000 лв. или ако разяснението относно правото на отказ е правилно.

Можете да се свържете с нас на +359 2 444 44 14
Back To Top