skip to Main Content

ПРАВОТО НЕ БИВА ДА СЕ ПРОВАЛЯ ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ПАРИ!

LVA 24

си постави за цел да Ви помогне да реализирате правата си и е надежден партньор в няколко области на финансиране на съдебни дела.

Успешни

Нашите числа не лъжат! Както виждате от фактите по-долу, заедно с нас сте на вълната на успеха.

Компетентни

В момента, LVA24 е единствената компания за финансиране на съдебни дела, която притежава международна мрежа от над 800 обучени консултанти, които ще Ви обслужат на място.

Стабилни

След детайлно разглеждане на съответните случаи, LVA24 поема вместо потребителя целия риск, включително разходите за адвокати, съд, изготвяне на експертизи и за ответната страна по делото.

0
Доволни клиенти
0
Приключени казуси
0
Средно изплащане
Проверка на документите

Нашите експерти проверяват на базата на наличните документи дали е възможна обратна регулация.

Проверка на правата

Ние сътрудничим с опитни адвокати, разполагащи с дългогодишен опит в застрахователното право и воденето на съдебни процеси.

Обратна регулация

В случай на обратна регулация, Вашият договор за застраховка „Живот“ се анулира от началото и Ви се връщат внесените застрахователни премии плюс лихвите минус всички удръжки.

Дело-образец

Дело – образец означава, че се завежда дело и постановява съдебно решение. И всичко това за наша сметка!

Връщане на парите

След успешна обратна регулация Ви се изплаща Вашата добавена стойност* (внесените премии заедно с лихвите минус откупната стойност / всички удръжки).

*В случай на успех, ние задържаме само 35% от паричното обезщетение.

Събирателно дело

Всички казуси, които спадат към събирателното дело ще бъдат разгледани на базата на делата-образец.

ПРИМЕРНА КАЛКУЛАЦИЯ

Клиент има застраховка „Живот“ с начало на договора 01.01.2007 г. и срок наа действие 30 години. Точно след 10 години тази застраховка е прекратена.

ВНЕСЕНИ ПРЕМИИ:

12 000 лв.

Внесените премии представляват сумата на всички извършени плащания към застрахователната компания. В този случай това са 100 лв. по 12 месеца по 10 години или общо 12 000 лв.

ОТКУПНА СТОЙНОСТ

7 812 лв.

Ако договорът е действащ, имате налице актуална откупна стойност, която може да намерите в годишното извлечение от застр. компания.

РАЗЛИКА = ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

4 188 лв.

Това е разликата между изкупната стойност и общата претенция

Back To Top